Zyczenia z okazji 99. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski

Курси польської

Освіта в Польщі

Мовні школи в Польщі

 

Zyczenia z okazji 99. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski

Składamy serdeczne życzenia z okazji 99. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości Polski!

11 listopada to symboliczny dzień. Po 123 latach niewoli, trzech rozbiorów, po latach obcego panowania w końcu 1918 roku wykreślona z mapy Europy Polska, odrodziła się. O wolną Polskę walczyło pokoleń. Początkowo  Polacy organizowali powstania, które jednak kończyły się klęską. Polacy zrozumieli wówczas, że są za słabi na walkę zbrojną i trzeba walczyć inaczej poprzez pielęgnowanie  polskiej kultury i języka. Dzięki temu wykreślona z mapy Europy Polska – istniała. Najważniejszym wydarzeniem prowadzącym do odzyskania niepodległości był wybuch I wojny światowej. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armiij. Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z wiarą, że walka przyniesie Polsce niepodległość. Zmagania wojenne trwały ponad 4 lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. Dzięki tym wydarzeniom powstało w listopadzie 1918 r. niepodległe Państwo  Polskie. Dlatego 11 Listopada, rocznica Odzyskania Niepodległości, jest okazją, aby oddać hołd tym pokoleniom.Życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia
sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i zwycięstwa.

Наша мета

Основна мета діяльності Спілки Поляків міста Києва - поширення польської мови та культури на території України, громадський, освтіній та культурний розвиток громадян України польського походження та усіх зацікавлених польською культурою та історією. Найбільш активні наші проекта повязані з освітою та культурою.